Zile de sarbatoare legala

Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează

Conform art. 139 din Codul muncii, republicat, cu modificările si completările ulterioare
(1) Zilele de sărbătoare legală  în care nu se lucrează sunt:
– 1 si 2 ianuarie;
– 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române;
– Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Pastelui;
– prima si a doua zi de Pasti;
– 1 mai;
– 1 iunie;
– prima si a doua zi de Rusalii;
– Adormirea Maicii Domnului;
– 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei cel Intai chemat, Ocrotitorul României;
– 1 decembrie;
– prima si a doua zi de Crăciun;
– două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.
(2) Acordarea zilelor libere se face de către angajator.
(21) Pentru salariatii care apartin de un cult religios legal, crestin, zilele libere pentru Vinerea Mare – ultima zi de vineri înaintea Pastelui, prima si a doua zi de Pasti, prima si a doua zi de Rusalii se acordă în functie de data la care sunt celebrate de acel cult.
(3) Zilele libere stabilite potrivit alin. (1) pentru persoanele apartinand cultelor religioase legale, altele decât cele crestine, se acordă de către angajator în alte zile decat zilele de sărbătoare legală stabilite potrivit legii sau de concediu de odihnă anual.
(31) Salariatii care au beneficiat de zilele libere pentru Vinerea Mare – ultima zi de vineri înaintea Pastelui, prima si a doua zi de Pasti, prima si a doua zi de Rusalii, atat la datele stabilite pentru cultul religios legal, crestin, de care apartin, cât si pentru alt cult crestin, vor recupera zilele libere suplimentare pe baza unui program stabilit de angajator.
(4) Pană la data de 15 ianuarie a fiecarui an, se stabilesc prin hotarare a Guvernului, pentru personalul din sistemul bugetar, zilele lucrătoare pentru care se acordă zile libere, zile care precedă si/sau care succedă zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează, prevazute la alin. (1), precum si zilele în care se recuperează orele de muncă neefectuate.