Administrare de personal

 • Gestionarea dosarelor de personal ale angajaților Beneficiarului,
 • Întocmirea si gestionarea documentelor de evidență a personalului
  • Întocmirea contractelor individuale de muncă, actualizarea lor conform cerințelor legale, recomandări privind clauzele contractuale,
  • Întocmirea actelor adiţionale la contractele individuale de muncă si a minutelor de informare,
  • Întocmirea actelor adiţionale cuprinzând clauzele specifice ale contractelor de muncă: clauza de mobilitate, clauza de neconcurență, clauza de formare profesională, clauza de folosință laptop, telefon, autovehicul,
  • Întocmirea contractului de garanție pentru gestionari,
  • Întocmirea deciziilor privind suspendarea si încetarea contractelor individuale de muncă si efectuarea modificărilor în ReGES,
 • Completarea si actualizarea informațiilor privind funcția de bază, persoane în întreținere, Case de Sănătate, coasigurați, realizare de alte venituri,
 • Actualizarea codurilor ocupațiilor conform codului COR,
 • Completarea si transmiterea ReGES conform cerințelor legale
  • a contractelor individuale de muncă,
  • a modificărilor intervenite prin actele adiționale de modificare a clauzelor prevăzute în contractele individuale de muncă,
  • a deciziilor (actele de suspendare si actele de încetare a contractelor individuale de muncă),
  • a schimbărilor intervenite în actele de identitate, în starea civilă sau pregatirea profesională a salariaţilor,
 • Întocmirea adeverinţelor de vechime si de  salariu pentru salariaţi,
 • Întocmirea adeverinţelor de somaj pentru salariaţi,
 • Generarea si transmiterea de rapoarte specifice Word/Excel/pdf.