Salarizare

 • Întreţinerea bazei de date a salariaţilor prin operarea la zi a modificărilor intervenite (introducerea noilor angajaţi, procesarea plecărilor de angajaţi,  modificări de salarii, funcţii, departamente, completarea si actualizarea informaţiilor privitoare la funcţia de bază, persoane  în  întreţinere, Case de Sănătate, coasiguraţi),
 • Preluarea şi verificarea datelor primare de la Beneficiar,
 • Introducerea si verificarea pontajelor primite de la Beneficiar,
 • Evidenţierea  si calculul sporurilor, primelor, bonusurilor, orelor suplimentare, orelor de noapte, sancţiunilor disciplinare, reţinerilor (ex. popriri, pensii alimentare, alte retineri stabilite prin hotărâre judecătorească sau angajament de plată, garanţii, pensii facultative pilonul III etc.),
 • Introducerea concediilor de medicale conform datelor primite de la Beneficiar, calculul indemnizaţiilor pentru concedii medicale,
 • Calculul salariilor si generarea statului de plată pentru Beneficiar (sau   întocmirea statului de avans si statului de lichidare),
 • Generarea fluturasilor de salarii (în format pdf),
 • Transmiterea fisierelor pentru bancă pentru achitarea salariilor,
 • Întocmirea declaraţiei  D112,
 • Transmiterea declaraţiei D112 prin semnatura electronică,
 • Generarea si transmiterea de rapoarte specifice Word/Excel/pdf.
 • Completarea si actualizarea informaţiilor privind zilele de concediu efectuate (concediul de odihnă, concediul medical, concediu fără plată, zile de suspendare)
 • Generare a recapitulatiei pentru salarii, a notei contabile.