Consultanţă si audit

 • Audit al dosarelor de personal ale angajatilor Beneficiarului,

 • Întocmirea unui raport cu situatia dosarelor la momentul iniţializării externalizării si completarea acestora cu documentele care lipsesc,

 • Consultanţă pentru completarea/modificarea contractelor individuale de muncă active,

 • Consultanţă în privinţa planificării si evidenţei concediilor de odihnă,

 • Consultanţă pentru întocmirea/completarea/modificarea Regulamentului Intern,

 • Consultanţă pentru verificarea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate,

 • Consultanţă pentru întocmirea/completarea/modificarea fiselor de post pentru angajatii Beneficiarului,

 • Consultanţă pentru întocmirea Convocatoarelor pentru Adunarea generală a salariaţilor – pentru alegerea reprezentantilor salariaţilor,

 • Consultanţă pentru constituirea comisiilor disciplinare si efectuarea cercetărilor disciplinare,

 • Consultanţă pentru începerea negocierii colective,

 • Consultanţă în elaborarea unor politici si proceduri interne în cadrul firmei,

 • Consultanţă formare sau reconversie profesională,

 • Consultanţă corelare cu legislatia europeană în domeniu,

 • Consultanţă în aplicarea legislatiei cu privire la discriminarea la locul de muncă,

 • Consultanţă în elaborarea unor politici si proceduri de work-life balance în cadrul firmei,

 • Informarea periodică a clientului privind modificările legislative în domeniu,

 • Consultanţă în rezolvarea conflictelor de muncă sau la negocierea contractelor colective/individuale de muncă.