Concediul de odihnă suplimentar pentru salariatele care urmează o procedură de fertilizare in vitro

În considerarea faptului că în România se efectuează anual 5.000 de fertilizări „in vitro“, de 10 ori mai puțin decât în Europa de Vest, din datele Institutului Național de Statistică în anul 2016, în România s-au născut circa 190.000 de copii (adică o rată a natalității de 8,6 născuți vii la 1.000 de locuitori), în scădere față de 2010 (211.000), 2000 (234.000) și 1990 (315.000), Guvernul Romaniei a emis O.U.G. nr. 26/2019, act normativ care își propune măsuri de încurajare a natalității, orientate către populația activă, prevenind un declin demografic cu consecințe extrem de grave la nivel social, economic și politic, luând în considerare faptul că o societate care așază copiii în centrul preocupărilor sale reprezintă condiția prealabilă pentru creșterea ratei natalității.

Articolul IV din O.U.G. nr. 26 din 18.aprilie.2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată  în Monitorul Oficial nr. 309 din 19.aprilie.2019 prevede următoarele:

După articolul 147 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 147^1, cu următorul cuprins:

(1) Salariatele care urmează o procedură de fertilizare «in vitro» beneficiază anual, de un concediu de odihnă suplimentar, plătit, de trei zile care se acordă după cum urmează:
a) 1 zi la data efectuării puncţiei ovariene;
b) 2 zile începând cu data efectuării embriotransferului.
(2) Cererea privind acordarea concediului de odihnă suplimentar prevăzut la alin. (1) va fi însoţită de scrisoarea medicală eliberată de medicul specialist, în condiţiile legii.