Art. 260 al. 1 litera q din Codul muncii – Amenzi pentru angajatorii care nu păstrează copiile contractelor de muncă la fiecare punct de lucru (pe suport de hartie sau pe suport electronic)

In vederea eficientizării controalelor care au ca obiectiv identificarea muncii nedeclarate prin verificarea în timp real a formei de angajare a persoanelor care desfăsoară activitate la locul de muncă controlat, Codul muncii modificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial, Partea […]