Art. 260 al. 1 litera q din Codul muncii – Amenzi pentru angajatorii care nu păstrează copiile contractelor de muncă la fiecare punct de lucru (pe suport de hartie sau pe suport electronic)

In vederea eficientizării controalelor care au ca obiectiv identificarea muncii nedeclarate prin verificarea în timp real a formei de angajare a persoanelor care desfăsoară activitate la locul de muncă controlat, Codul muncii modificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 644 din 07.august.2017  prevede:

Art. 16.

alin. (4) Angajatorul este obligat să păstreze la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariatii care prestează activitate în acel loc.

Art. 16 ^1

alin. (1) In sensul art. 16 alin. (4), locul de muncă reprezintă locul în care salariatul îsi desfasoară activitatea, situat in perimetrul asigurat de angajator, persoana fizică sau juridică, la sediul principal sau la sucursale, reprezentante, agentii sau puncte de lucru care apartin acestuia.


alin. (2) Copia contractului individual de muncă se păstrează la locul de muncă definit conform alin. (1) pe suport hartie sau pe suport electronic, de către persoana desemnată de angajator în acest scop, cu respectarea prevederilor privind confidentialitatea datelor cu caracter personal.

Art. 260.
(1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni:

q) încalcarea prevederilor art. 16 alin. (4), cu amenda de 10.000 lei.