Zile libere platite vaccinare impotriva covid-19

Zile libere plătite salariaților pentru vaccinare împotriva COVID-19

Salariații din sistemul public și sistemul privat care se vaccinează împotriva COVID-19 beneficiază – la cerere – de următoarele drepturi:
a) Câte o zi liberă plătită, care nu se include în durata concediului de odihnă, pentru fiecare doză de vaccin efectuată;
Drepturile se acordă la cerere, pe baza adeverinței de vaccinare.
În cazul în care ziua liberă coincide cu ziua vaccinării, persoana salariată are obligația depunerii adeverinței de vaccinare în prima zi lucrătoare de la vaccinare.
b) Beneficiază de o zi liberă plătită (care nu se include în durata concediului de odihnă) și unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului cu vârsta de până la 18 ani, precum și al persoanei cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani, în ziua vaccinării copilului, respectiv a persoanei cu dizabilități.
Drepturile se acordă pe baza adeverinței de vaccinare și a declarației pe propria răspundere a celuilalt părinte sau a reprezentantului legal, potrivit căreia acesta nu a solicitat și nu va solicita zile libere pentru însoțirea la efectuarea vaccinului a copilului cu vârsta sub 18 ani, respectiv a persoanei cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani.
În cazul familiei monoparentală, în declarația pe propria răspundere se menționează faptul că părintele se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 3 din Legea nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei.
c) Persoana care se vaccinează împotriva COVID-19 cu schemă completă de vaccinare, după data de 03 septembrie 2021, beneficiază de o alocație de hrană în valoare totală de 100 de lei, sub forma tichetelor de masă pe suport hârtie, respectiv 5 tichete în valoare de 20 lei fiecare.

Temei legal: art. 21^1 și art. 21^2 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.