Salariul minim brut 2022

Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru 2022

HOTĂRÂRE nr. 1.071 din 4 octombrie 2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată a fost publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 5 octombrie 2021.
Din 1.ianuarie.2022, salariul minim brut pe ţară va avea valoarea de 2.550 de lei, față de 2.300 de lei cât este în prezent. Totodată, salariul minim diferențiat pentru angajații ce ocupă posturi ce necesită studii superioare, dacă au o vechime minimă de un an în domeniul respectivelor studii nu mai figurează în planurile Guvernului, acesta urmând să dispară din ianuarie 2022.

Temei legal:
HOTĂRÂRE nr. 1.071 din 4 octombrie 2021pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1. Începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 15,239 lei/oră.

Articolul 2. La data prevăzută la art. 1Hotărârea Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 13 ianuarie 2021, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU

Contrasemnează:
Ministrul muncii și protecției sociale,
Raluca Turcan

p. Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, interimar,
Daniela Nicolescu,

secretar de stat
Ministrul finanțelor,
Dan Vîlceanu

București, 4 octombrie 2021.

Nr. 1.071.